top of page

Klachtenprocedure

1. Introductie:

The Futurestars is een en organisatie die mensen helpt hun volledige potentieel te bereiken. We zijn er trots op dat we een veilige en respectvolle omgeving creëren waarin iedereen zich welkom voelt.  

We nemen klachten en/of opmerkingen over onze dienstverlening serieus.  

Om dit te bewerkstelligen, hebben we een klachtenprocedure opgesteld.  

 

 

2. Doel: Het doel van deze klachtenprocedure is om klachten van klanten op te lossen en te voorkomen dat de klanttevredenheid verslechtert. We nemen alle klachten serieus en stellen ons open voor suggesties en mogelijke verbeteringen.  

 

 

3. Definities klacht: een klacht is elke formele klacht die wordt ingediend door of namens een cliënt over onze dienstverlening. Klant: een klant is elke persoon of organisatie die gebruikmaakt van de diensten van The Futurestars.  

 

 

 

4. Indienen van een klacht: klanten kunnen hun klacht indienen bij The Futurestars via de contactpagina op onze website: www.thefuturestars.nl/contact. De klacht moet voldoende informatie bevatten om de klacht te begrijpen en te verwerken.  

5. Behandeling van een klacht: klachten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst behandeld. We doen ons best om de klacht zo snel mogelijk op te lossen. Als het meer tijd vergt, laten we de klant weten waarom, hoeveel tijd we nog nodig hebben en wanneer we verwachten dat de klacht is opgelost.  

bottom of page